среда, 29. јун 2011.

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПС-а ЗА ОПШТИНУ НЕГОТИН -ВЕСТИ


На 8 изборној конференцији Општинске организације за општину Неготин, одржаној 18. јуна 2011.године о чему смо већ објавили на блогу, присуствовало је 199 делегата.

Изборној Конференцији и у њеном раду учествовали су господин Милетић Михајловић- Тића, народни посланик у скупштини Републике Србије,Радослав Арежина члан ИО ГО СПС-а, председник скупштине општине Кладово и председник Општинске организације СПС-а Кладово, као и секретар и чланови Окружног одбора СПС-а за округ Бор.
Конференцији су такође присуствовали и председници општинских организација СПС-а Бор и Мајданпек Драган Жикић и Славиша Божиновић,са својим сарадницима.
Конференцију је отворио и све присутне госте и делегате поздравио досадашњи председник ОО СПС-а Неготин и председник Окружног одбора СПС-а за Борски округ Мр Милан Уруковић и предложио састав радног председништва.
На предлог председавајућег изабрана су радна тела, записничар и 2 оверача записника како би конференција могла одлучивати пуноважно.
-Усвојена су следећа документа:Пословник о раду Изборне Конференције, Одлука о броју и начину избора чланова Опшштинског одбора, Извештај о четворогодишњем раду ОО СПС-а Неготин, Програмске активности и основе за будуће деловање Општинске организације СПС-а у наредном периоду.
На предлог Кандидационе комисијеа на основу пристиглих предлога из Месних организа-ција за Председника Општинске организације за наредне четри године једногласно је изабран Мр МИЛАН УРУКОВИЋ, досадашњи председник Општинског одбора СПС-а за општину Неготин с обзиром да других предлога није било.
-Такође на предлог кандидационе комисије , а на основу предлога из месних организација СПС-а Конференција је изабрала и нови састав Општинског одбора који броји 89 чланова,у чији састав је изабрано 22 жене и 15 представника младих социјалиста.
Након завршетка Изборне конференције одржана је и прва конститутивна седница Општинског одбора, на којој је изабрано пет потпредседника Општинског одбора а на предлог председника Општинске организације за општину Неготин, који је у складу са статутом СПС-а а притом водећи раћуна о предлозима из Месних организација,
предложио Општинском одбору следеће кандидате: Др Нинослава Димитријевића, проф.Емилију Петровић, Велимира Јоновића,Горана Богића и Сању Савић. Општински одбор је предложене кандидате једногласно изабрао.Морамо истаћи да је један од кандидата,наиме Сања Савић, млађа од 30 година и члан је Главног одбора и члан Савета младих социјалиста.
-Након ових избора следе избори за састав чланова Извршног одбора, секретара ИО ОО СПС-а, формирања форума жена и избора Председнице и председништва ФОЖ-а као и формирање Савета младих социјалиста и избор председника и осталих органа и тела Општинске организације СПС-а.

субота, 18. јун 2011.

Општинска организација СПС-а Неготин дана 18.јуна 2011.године одржава 8. изборну Конференцију за општину Неготин и тиме завршава изборе у општинској организацији СПС-а Неготин. Поред осталих питања на данашњој седници врши се избор чланова Општинског одбора СПС-а Неготин који ће у будућем периоду бројати 89 чланова и врши избор истовремено председника Општинске организације СПС-а Неготин. За кандидата Општинске организације СПС-а предложен је мр Милан Уруковић.

Након избора Општинског одбора СПС-а Неготин на предлог председника Општинске организације Неготин биће изабрано и пет потпредседника Општинског одбора који се бирају из састава Општинског одбора. Од предложених кандидата биће изабране и две жене од којих је једна из редова младих Социјалиста Неготина.